ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ


Αποτελεί την αγωνιστική... βιτρίνα του Συλλόγου. 
 Η αγωνιστική αποτελείται από κολυμβητές και κολυμβήτριες ηλικίας 13 ετών και άνω
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ