Προπονητές

ΝΙΑΧΟΥ ΝΟΤΑ - ΓΛΩΣΣΙΩΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
  • ΓΛΩΣΣΙΩΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (αγωνιστική ομάδα και τμήμα επίλεκτων)
  • ΝΙΑΧΟΥ ΝΟΤΑ (προαγωνιστική ομάδα και τμήμα ενηλίκων)
  • ΝΕΦΡΟΣ ΠΑΥΛΟΣ (ακαδημίες)
  • ΚΑΜΑΡΙΩΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ (ακαδημίες)
  • ΤΖΕΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ( ακαδημίες)


    ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ