ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ

Τα γκρουπ εκμάθησης μεγάλης πισίνας ηλικίας από 4 ετών και άνω βασικό στόχο έχουν την σωστή εκτέλεση των τεσσάρων στυλ κολύμβησης. Επίσης την ανάπτυξη της ευγενούς άμιλλας και της αυτοπεποίθησης, την κοινωνικοποίηση των παιδιών, την διασκέδαση και την αγάπη για το άθλημα.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ